Hagaviken                         En härlig plats i NorrbottenKurth Westerberg

Textförfattare
e-post

Övriga sidor:

Om mig

Juniorerna

Bildarkiv

Kompisen

Interiörer
Inloggning krävs

Gästbok


Hagaviken och politiken.

Hagaviken ligger ca 10 km från stans centrum och är klassat som fritidshusområde. Bebyggelsen finns runt en havsvik med samma namn. 

I slutet på 70-talet beslutades i regeringen att stålverk- 80 skulle byggas i stan. Detta fick till konsekvens att ett antal fritidshusägare var i vägen för det kommande stålverket och var tvingade att flytta på sig. Under tre somrar pågick omfattande muddringsarbeten i farleden in till stan för att kunna ta emot de större fartyg som väntades efter stålverksbygget. Muddringsmassorna, bara sand, användes för att färdigställa tomten för bygget. När tomten var färdigställd rev regeringen upp beslutet om bygget och planerna hamnade i papperskorgen. Idag har malmutlastningen, som tidigare fanns nästan inne i centrum av stan, flyttats till området tänkt för stålverket men större delen av tomten är fortfarande som en stor sandöken.

På södra sidan av Hagaviken erbjöds alternativa tomter till de som tvingades bort från sina fritidshus och där finns i dag dels kvartersliknande bebyggelse en bit från vattnet och dels strandnära tomter på delar av stranden. Norra sidan av viken reserverades för bostadsbebyggelse för att möta efterfrågan på bostäder när stålverket blivit ett faktum och totalt byggförbud infördes för området.  

Vår familj hade tidigare sommarställe på en ö i skärgården men med åren blir man bekvämare och vi började leta efter ett lämpligt ställe som var landfast. Det var 1990 vi hittade området på norra sidan av viken som då förutom ett fåtal sommarstugor var obebyggt. Trots byggförbudet köpte jag och en kamrat en tomt på närmare 14.000 kvadratmeter som vi avsåg att dela upp till två tomter. Det tog mig 8 månader att övertyga byggnadsnämnden om att byggförbudet kunde upphävas då några reservationer för ett nedlagt stålverksbygge inte behövdes längre. Plötsligt blev det fritt fram att bygga och området var inte planlagt.  Byggnadslov krävdes för den största byggnaden och sedan kunde man i princip bygga hur många hus som helst bara de var mindre än huvudbyggnaden. När jag satte igång byggandet blev det en väldig fart på intresset för området och det tog inte länge förrän hela strandområdet var uppstyckat och sålt till hugade spekulanter. Några av oss var snabba och byggde snabbt upp de hus vi ville ha medan andra tog det lugnare och byggde i långsammare takt.

I mitten på 90-talet blev kommunen rädd för att krav på infrastruktur skulle ställas och planlade snabbt området med bestämmelser om hur stora hus som skulle få byggas. Reglerna i dag, beroende på var i området man bor, föreskriver byggrätter om 60 till 90 + 20 kvadratmeter. Brådskan var förmodligen skapad av att vi blev fler och fler som permanent bosatte oss i fritidshuset. Konsekvensen av planläggningen har blivit att de som inte redan hade byggt färdigt de utrymmen som planerats nu nekas bygglov därför att boytorna redan är överskridna. Strider med politikerna pågår och än kanske inte sista ordet är sagt.

Under sommaren 2006 har kommunen beslutat att permanent boende skall tillåtas i ett antal närliggande fritidshusområden. Hagaviken är ett av dessa områden. Det betyder att vägar och övrig infrastruktur kommer att förbättras. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp blir möjligt. Det är väl troligt att rätten att bygga en större permanentbostad också kommer. Nu återstår att se när det blir.

Till startsidan