Hagaviken                        En härlig plats i Norrbotten


Fler sidor:

Om Hagaviken

Om mig

Juniorerna

Bildarkiv

Interiörer
Inloggning krävs

Kompisen

 

 

 

Hagaviken är namnet på den havsvik som går in norr om Hertsölandet i Luleås nordöstra skärgård cirka 10 km från centrum av staden. Området runt viken har fått samma namn och är ett fritidshusområde. Totalt finns ca 80 fastigheter inom området varav ett stort antal är åretruntboende. Den mesta bebyggelsen finns på södra sidan. Det är dels bebyggelse en bit från vattnet och dels strandnära bebyggelse, tätast längst in i viken.  En vägsamfällighetsförening svarar för vägarna och huvudvägen från stan är belagd.

På södra sidan finns en småbåtshamn som drivs av en hamnförening med  medlemmar dels boende runt Hagaviken och dels boende på öarna utanför.

Postgången fungerar utmärkt. På ett antal platser i området har våra postlådor samlats till gemensamma ställen där det också finns gula postlådor för avgående post.

Som på alla andra platser inom kommunen får vi sortera våra sopor som hämtas av renhållningsbolaget i direkt anslutning till fastigheterna.

 Externa länkar:

Catweb

Hitta

INETMEDIA

Kuriren

NSD

SeniorNet

SeniorNet Internet

WikipediA

 


 

 

Det här är den norra stranden vid hagaviken.

© Kurth Westerberg Senast uppdaterad 2022-08-31